ការប្រូម៉ូសិនរបស់ឱសថស្ថាន នៃ UP Health Center

🔔🔔🔔 ការប្រូម៉ូសិនរបស់ឱសថស្ថាន នៃ UP Health Center – មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព យូភី ក្នុងកំឡុងពេលបើកដំណើរការសាកល្បង៖ បញ្ចុះតម្លៃ ១០%ទៅលើគ្រប់មុខទំនិញក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣!
❤️ ដើម្បីអបអរសាទរការបើកសាកល្បងរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព យូភី ឱសថស្ថានយើងខ្ញុំមានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់រហូតដល់បំណាច់ខែមីនា សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
❤️❤️ សម្រាប់បុគ្គលិកយូភី និស្សិតយូភី និង Soma Group ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើផលិតផលទាំងអស់សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ។
ឱសថស្ថានយូភី បើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៨:៣០ យប់នៅជិតវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងទល់មុខសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។ លោក អ្នកអាចស្វែងរកផលិតផលជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងថ្នាំដែលមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាជាច្រើនមុខ ឱសថតម្រូវឲ្យមានវេជ្ជបញ្ជា វីតាមីន ផលិតផលថែរក្សាស្បែក ផលិតផលសង្រោះបន្ទាន់ជាដើម។ កុំខកខានការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់យើង! សូមរីករាយជាមួយតម្លៃល្អបំផុត និងសេវាល្អបំផុត។
👉តាមដានផេកផ្លូវការ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព យូភី សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ UP Health Center – មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព យូភី